Val vs Båt

De korrupta valfångarna kommer bara fler och fler. Men den modiga valen kan spruta vatten och försvara sig!

Styr med pilarna och spruta vatten med A.

Ej mobilanpassat.

Gjort helt i js utan beroenden.
Koden går att glutta på här https://gitlab.com/schack/spelsylt-2022

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.